Bully dance
        - Quina és la idea principal d'aquest vídeo?
  
        - Quins rols hi surten?

        - Trobau que això passa?

        - Com ho podríem solucionar?

Comentaris