Què ens transmet aquesta cançó?
- Què ens explica aquesta cançó?

- Què heu sentit, mentre l'escoltàveu?

- Us ha passat mai alguna situació similar?

Comentaris