Què podem extreure d'aquest vídeo?         - Què us fan pensar aquestes imatges?
         - T'ha sorprès alguna cosa del vídeo?
         - Què significa equitat de gènere?
         - Entre els homes i les dones, entre els fillets i filletes, hi ha igualtat?

Comentaris