Presentació


Aquest blog educatiu tracte sobre temes relacionats amb la convivència dins l'aula. En aquest sentit hi podem trobar recursos per treballar la coeducació, assetjament i diversitat.


Aquest, no està tancat, ja que els mateixos mestres el poden anar actualitzant a mesura que ells creguin convenient. Forma part del recull de recursos que es fa per part de la Comissió de convivència del centre.Un dels objectius és que els alumnes utilitzin aquest blog per resoldre conflictes, situacions, etc. O, d'altra banda, intentar que reflexionin sobre algunes actituds davant la vida.


Aquest recurs està pensat que s'utilitzi durant les matèries de valors i tutoria de tots els cursos del Centre. Això no implica que no es pugui utilitzar en altres matèries, ja que a partir d'aquests recursos es poden treballar altres àrees, competències, continguts...


IMPORTANT:

Pel bon funcionament d'aquest blog educatiu, és imprescindible que cada vegada que realitzin una activitat, en finalitzar-la, facin l'enquesta que hi ha a la pàgina principal. D'aquesta manera, podrem tenir informació sobre quines activitats funcionen i quines hem de millorar.


Comentaris