Funcionament

Funcionament


En l'àmbit organitzatiu el blog està separat per tres pàgines, les quals són: Pàgina d'inici, presentació i funcionament. Aquestes expliquen una mica com està estructurat el blog educatiu.
La part més important són les etiquetes, on les trobam a la columna de la dreta, per defecte estan ocultes, si pitgem damunt elles, apareixeran un grup de paraules, com per exemple: activitats, assetjament, coeducació, etc. Aquestes fan referència als diferents tipus de recursos que hi podem trobar i la seva temàtica. És a dir, si jo com a mestre/a o alumne/a vull cercar alguna temàtica en concret, només he de pitjar damunt l'etiqueta que m'interessa. En canvi si vull fer activitats de manera visual, pitjaria damunt l'etiqueta "vídeo" o "imatge" on sortiran un llistat d'entrades. 

Aquest recurs es pot utilitzar de dues formes diferents:
D'una banda, pot servir per resoldre conflictes que hagin sorgit en qualsevol matèria o moment lectiu, per exemple, un fillet no respecte els gustos d'una filleta, és a dir, que associa el fet de ser una filleta a haver de jugar amb nines o que hagi d'agradar-li una cosa específica (el color rosa). Per tant, quan passa al contrari del que el fillet espera, aquest se'n riu de la filleta i l'aparta del grup. Sí això passa, creiem que s'ha d'aturar la classe i fer una reflexió grupal sobre aquest fet. En aquest moment, seria ideal que el mestre/a utilitzés el blog per resoldre aquest conflicte.

D'altra banda, aquest blog es pot utilitzar de manera transversal per la majoria de matèries, per exemple, a Català, poden estar treballant diferents tipologies textuals. En aquest cas, la idea és emprar aquesta eina com a recurs educatiu, és a dir, a partir de textos, fer feina conjuntament amb les tipologies textuals i, també, amb els valors proposats.

IMPORTANT:
Pel bon funcionament d'aquest blog educatiu, és imprescindible que cada vegada que realitzin una activitat, en finalitzar-la, facin l'enquesta que hi ha a la pàgina principal. D'aquesta manera, podrem obtenir informació sobre quines activitats funcionen millor i quines hem de millorar.

Comentaris